Khiếu nại và bồi thường dịch vụ vận chuyển hàng hoá

Sự cố liên quan đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa #

Trong quá trình giao hàng thật khó tránh khỏi một số tình huống và sự cố không như ý. Rủi ro trong khi giao – nhận là điều không ai mong muốn, song ĐI CHUNG cam kết luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng với mức bồi thường tới 100% giá trị đơn hàng.

– ĐI CHUNG là cầu nối công nghệ kết nối khách hàng và đối tác vận chuyển. Vì vậy, ĐI CHUNG ưu tiên xử lý sự việc theo thỏa thuận từ hai bên đối tác vận chuyển và khách hàng dưới sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía ĐI CHUNG.

– Dịch vụ vận chuyển của do ĐI CHUNG chỉ định sẽ chịu trách nhiệm với hàng hóa và các rủi ro như mất mát hoặc hư hại của hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển hàng từ ĐI CHUNG đến quý khách.

Quý khách có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa khi nhận hàng. Khi phát hiện hàng hóa bị hư hại, trầy xước, bể vỡ, móp méo, hoặc sai hàng hóa thì ký xác nhận tình trạng hàng hóa với Nhân viên giao nhận và thông báo ngay cho Bộ phận chăm sóc khách hàng theo số hotline của ĐI CHUNG.

1. Quy trình xử lý khiếu nại #

Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, hoặc hàng hóa bị phát chậm so với thời gian toàn trình ĐI CHUNG đã cam kết, sau khi nhận được khiếu nại từ phía Khách hàng, ĐI CHUNG sẽ giải quyết theo trình tự các bước bên dưới:

Bước 1: ĐI CHUNG sẽ xác minh vụ việc đã xảy ra, điều tra thông tin được cung cấp từ phía Khách Hàng và Tài Xế trong vụ việc khiếu nại.

Bước 2: ĐI CHUNG thông tin lại cho Khách Hàng về đề xuất giải quyết trong thời gian từ 1 đến 3 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại của Khách Hàng. Thời gian giải quyết khiếu nại tối đa là 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại của Khách Hàng

Bước 3: Trong trường hợp thông tin xác minh xác định lỗi thuộc về Tài xế hoặc ĐI CHUNG, ĐI CHUNG có trách nhiệm yêu cầu đối tác có trách nhiệm và bồi thường cho Khách Hàng đúng theo quy định của Công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Bước 4: ĐI CHUNG sẽ tiến hành chế tài Đối tác vận chuyển theo quy định của ĐI CHUNG.

2. Chính sách bồi thường #

2.1. Bồi thường bởi ĐI CHUNG

Trong bất cứ trường hợp nào, ĐI CHUNG hướng tới việc giải quyết khiếu nại dựa trên sự thỏa thuận của khách hàng và đối tác vận chuyển của ĐI CHUNG. Trường hợp không đi đến thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên, ĐI CHUNG sẽ xử lý như sau:

– Trong trường hợp Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường ĐI CHUNG sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 05 (năm) lần Cước phí Dịch vụ đã sử dụng.

– Trong TH mất hoặc thất lạc hàng hóa:

Trong trường hợp Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn hợp pháp của Hàng hóa thì bồi thường 05 (năm) lần Cước phí Dịch vụ.

Trong TH mất hàng, khách hàng cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ, ĐI CHUNG sẽ bồi thường 100% Giá trị hàng hóa nhưng không lớn hơn 3.000.000đ.

– ĐI CHUNG sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Kiện hàng bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình ĐI CHUNG cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của ĐI CHUNG.

Trách nhiệm của ĐI CHUNG chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Kiện hàng. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

2.2. Bồi thường bởi Khách hàng #

Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho ĐI CHUNG trước trách nhiệm về chi phí, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnlà hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:

– Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến Kiện hàng đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Kiện hàng không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Kiện hàng không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của ĐI CHUNG, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót.

– Kiện hàng thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của Pháp Luật

– Khách hàng vi phạm quy định Pháp Luật.

3. Thời hạn bồi thường #

– Bên có lỗi có nghĩa vụ bồi thường cho Bên còn lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Các Bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Khách hàng cung cấp đầy đủ Hóa đơn chứng từ. Trường hợp quá thời hạn trên nhưng chưa bồi thường, Bên có lỗi còn phải trả thêm tiền lãi chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

4. Miễn trừ trách nhiệm #

ĐI CHUNG được miễn trừ trách nhiệm bồi thường đối với hàng hóa của Khách hàng trong các trường hợp sau:

– Khách hàng không cung cấp được bằng chứng chứng minh việc mình sử dụng Dịch Vụ.

– Bưu Gửi chứa hàng hóa cấm, hàng hóa vi phạm pháp luật bị tịch thu, tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Thiệt hại do lỗi của Người dùng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết điểm vốn có của hàng hóa.

– Bưu Gửi được vận chuyển trong điều kiện thuộc các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

– ĐI CHUNG sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường, Khách hàng cần phải cung cấp cho ĐI CHUNG một thư ủy quyền hợp lệ được ĐI CHUNG chấp nhận.

– Đối với Bưu phẩm/Kiện hàng gửi là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu phải còn ít nhất là 03 (ba) tháng tính từ khi ĐI CHUNG nhận Bưu phẩm/Kiện hàng gửi.

– Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho ĐI CHUNG.

– Khách hàng từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ và mọi quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại ĐI CHUNG liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Bưu phẩm/Kiện hàng gửi vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của ĐI CHUNG như đã nêu.